موج جدید بازداشت مبلغان مذهبی و دانشجویان علوم دینی عربستان

گزارش های رسانه ای حاکی از آن است که موج جدیدی از بازداشت مبلغان مذهبی و دانشجویان علوم دینی در عربستان آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی۲۱، حساب کاربری «زندانیان عقیدتی» عربستان گزارش داده است که موج جدیدی از بازداشت مبلغان مذهبی و شماری از دانشجویان در عربستان آغاز شده است.


بر اساس این خبر، نیروهای امنیتی عربستانی طی چند روز گذشته چندین نفر از جمله «شیخ علی بن سعید الحجاج الغامدی» مدرس سابق در مسجد النبی را بازداشت کرده اند.

بر اساس این خبر، نیروهای امنیتی وابسته به امنیت ملی عربستان، علاوه بر الغامدی برادر او و وکیل شخصی و ۵ نفر از مبلغان مذهبی و دانشجویان علوم دینی را نیز با حمله به خانه الغامدی بازداشت کرده اند.

این حساب کاربری گزارش داده که مبلغ مذهبی سعودی وضع جسمی مطلوبی نداشته است و با وجود اینکه بیش از ۷۰ سال سن دارد نیروهای امنیتی او را از کپسول اکسیژن مورد نیازش محروم کرده اند.

اخیرا «سفر الحوالی» یکی دیگر از مبلغان مذهبی عربستان به همراه برادر و فرزندانش را به دلیل انتشار کتابی منسوب به الحولی بازداشت شده بود. در این کتاب از سیاست های دولت عربستان انتقاد شده است.

کد خبر 4352803

mehrnews.com/news/4352803